title

Blog

Plán obnovy rodinných domov 2022

Dotácia na obnovu rodinného domu

Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Pláne obnovy pre domácnosti. Do roku 2026 sa plánuje podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

 

Kto bude mať nárok na dotáciu

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy a na hospodárske účely nie viac ako 20% jeho kapacity.
 • O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie.
 • Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Výšky poskytnutej dotácie

 

 • 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou
 • Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

 

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 15 000€ + DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

 

 • máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou s viac ako 4 deťmi

 

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

 


 

Prečítajte si aj:

 

Aké doklady budú potrebné k žiadosti na vybavenie dotácie

Ako a kedy získať dotáciu a dĺžka trvania obnovy RD

Na čo je možné využiť dotáciu

 

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík