title

Blog

Odparovanie vody z rastlín

Viete, prečo sa človek potí?

Ochladzovanie má na svedomí vyparovanie.

Voda je tvorená z množstva molekúl, ktoré sa neustále zrážajú, vymieňajú si kinetickú energiu. Niekedy sa stane, že sa u jednej molekuly nahromadí také množstvo energie, že dokáže prelomiť svoje väzby s ostatnými molekulami vody.

Molekuly, ktoré vo vode ostali a ktoré unikajúca molekula „obrala“, sú energeticky ochudobnené – a teda chladnejšie.

 


Teplota je úmerná priemernej kinetickej energii a únik najrýchlejších molekúl tento priemer – teda teplotu – znižuje.


 

V horúcich dňoch tak človek chladením vypotí aj niekoľko litrov vody. Môžeme povedať, že aj rastliny sa tiež v istom slova zmysle potia. Z povrchu listov sa vyparuje voda. Funkcia je trochu iná, no ochladzovací efekt ostáva rovnaký.

Zaujíma vás koľko vody tak vypotí strom? Pri veľkom košatom strome to je niekoľko stoviek litrov za deň, pričom odpariť každý jeden liter je energeticky náročné. Stromy tak v mestách neslúžia iba na tienenie ale fungujú aj ako klimatizácia.

 


Odparovanie vody z rastlín sa nazýva transpirácia.


 

 

https://on.doi.gov/3Ow0BaH

Transpirácia je výdaj čistej vody rastlinou vo forme vodnej pary. Túto vlastnosť má každá živá suchozemská rastlina. Vzniká v dôsledku poklesu vodného potenciálu medzi transpirujúcim povrchom a priľahlou vrstvou vzduchu.

Transpiráciou sa rastlina zbavuje prebytočnej vody a ochladzuje sa. Intenzita transpirácie závisí od množstva vonkajších a vnútorných podmienok – vek rastliny, druh, obsah vody v bunkách … V prípade, že faktory okolitého prostredia neumožňujú priebeh transpirácie, rastlina prejde na výdaj vody v kvapalnom skupenstve – gutáciu.

Tanspiráciu rozdeľujeme na kutikulárnu a prieduchovú.

Transpirovaná voda sa v rastline nahrádza vodou prijatou koreňmi.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík