title

Blog

Odkiaľ sa vzala voda

Voda tvorí súčasť nášho každodenného života. Bez vody by na Zemi nemohol existovať život.

Voda je veľmi zaujímavou zlúčeninou dvoch prvkov, vodíka H a kyslíka O. Vodík tu bol od samotného vzniku vesmíru, hneď od Veľkého tresku. Vodík je teda taký starý ako vesmír. Kyslík vznikol termojadrovými reakciami v jadrách prvých hviezd!

 


Vodík tvorí 75% vesmíru a kyslík je vo vesmíre štvrtým najrozšírenejším prvkom. 


 

Aby z vodíka a kyslíka vznikla voda, je potrebná vhodná teplota a tlak. Reakcia najlepšie prebieha pri teplotách nad 100°C. Najvhodnejšia príležitosť pre vznik vody, je v dobe vzniku planét.

 


Vody je vo vesmíre viac, než si vedci pôvodne mysleli. Nachádza sa v kvapalnej i tuhej forme na mnohých vesmírnych telesách.


Ako sú na tom s vodou jednotlivé planéty v slnečnej sústave a ich mesiace

Merkúr aj napriek svojej extrémne vysokej teplote môže obsahovať ľad, nachádzajúci sa v polárnych kráteroch, kam Slnko nesvieti. Prítomnosť vody na Venuši je vylúčená z dôvodu veľmi hustej atmosféry a infračerveného žiarenia, ktoré zohrieva jej povrch vysoko nad bod varu vody. Na planéte Mars sa pred niekoľkými miliónmi rokov voda nachádzala v tekutom stave.

Voda sa v malom množstve nachádza aj v atmosfére Jupitera, no z hľadiska výskytu vody je zaujímavý jeho mesiac Európa, ktorý je v podstate ľadom obalená kamenná guľa, pod ktorej povrchom by sme našli aj oceán s vodou v kvapalnom skupenstve.

Na povrchu Saturna síce vodu nenájdeme, táto planéta je však zaujímavá svojou nízkou hustotou, čo naznačuje možnosť prítomnosti vody v jeho jadre. Aj jadro plynných planét Uránu a Neptúna je tvorené ľadom.

Na Plute, v minulosti považovanom za 9. planétu slnečnej sústavy, sa voda vyskytuje vo forme ľadu. Ľad s prímesami dusíka, oxidu uhoľnatého a metánu tvorí celý jeho tenký povrch, pričom v plášti sa nachádza okolo 30 percent jeho celkového množstva. Podľa odborníkov by na Plute mohol byť aj tekutý oceán.

 

Odkiaľ sa vzala voda okolo nás

Jedna z najnovších štúdií z Nature Astronomy uvádza, že voda bola v slnečnej sústave prítomná ešte predtým, než vznikla samotná Zem.

Aj vedci z Centra pre petrografický a geochemický výskum (CPRG) Lotrinskej univerzity vo francúzskom meste Nancy pred časom potvrdili, že voda na Zemi pochádza z materiálov, ktoré boli prítomné v našej vnútornej slnečnej sústave už v dobe, keď sa Zem formovala. Počas výskumu meteoritu zvaného enstatitový chondrit prišli na to, že obsahuje dostatok vodíka, aby bol schopný dodať najmenej trojnásobné množstvo vody, aké je v zemských oceánoch.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík