title

Blog

Návratnosť investícií do zberných nádrží na zrážkovú vodu

Nad kúpou zásobníka na dažďovú vodu uvažujeme nielen z ekologických dôvodov, keďže si uvedomujeme, že sucho vplýva na zásoby podzemných vôd, pričom dažďová voda predstavuje ekologickú alternatívu ale aj z úsporných dôvodov.

Vplyv zadržiavania zrážkovej vody

Zadržiavanie dažďovej vody má veľmi pozitívny vplyv na miestnu mikroklímu. Podporuje malý vodný cyklus a pomáha aj v boji proti suchu. Inštalácia nádrží šetrí aj náklady na vodné a stočné.


Pre celoročnú prevádzku sú najoptimálnejšie podzemné zásobníky, ktoré sa inštalujú v nazamŕzajúcej hĺbke vrátane všetkých potrebných prívodov aj filtrácie.


 

Dažďová voda

Postupnou zástavbou a rozširovaním spevnených plôch je zachytávané čoraz menšie množstvo zrážok v prostredí. Väčšina týchto zrážok končí v kanalizácii a tým absorpčná schopnosť krajiny výrazne klesá.

Zachytenú vodu môžeme využiť na polievanie, pranie, splachovanie… všade tam, kde nie je potrebná najvyššia kvalita vody. Zachytávaním zrážkovej vody tak môžeme šetriť zdroje pitnej vody.

 

Výhody zberných nádob

 

 • zníženie spotreby vody z verejných vodovodov
 • ochranu vodného zdroja v krajine
 • vďaka mäkkosti je dažďová voda šetrnejšia voči domácej sanite a zariadeniam
 • zachytávaním vody do zberných nádob sa ochladzuje okolie
 • úspora na platbách

 

Zatiaľ čo pre rodinné domy sú vhodné monolitické plastové nádrže, pre väčšie objekty je možné riešiť akumulačnú nádrž obalením vsakovacích blokov do hydroizolačnej fólie. Nadzemné nádrže sú najvhodnejším variantom len sezónne, zatiaľ čo podzemné nádrže nepodliehajú mrazom.

 


Pomôcť by mohli dotačné programy, vďaka ktorým je návratnosť výrazne kratšia.


 

Investície a návratnosť

Ceny zásobníkov za posledné desaťročie výrazne klesli a stali sa už dnes ekonomicky zaujímavou investíciou s pomerne rýchlou návratnosťou.

Príklad: na jedno pranie s pracím práškom v tvrdej vode vychádza pranie 60 centov, zatiaľ čo v dažďovej vode s práškom na mäkkú vodu vychádza jedno pranie len 10 centov. Ušetríte tak 50 centov na jedno pranie. Ročne môžu tieto úspory predstavovať približnú sumu 180 eur.

V závislosti od množstva zrážok a technického riešenia sa investícia vráti približne do 15 rokov. Vďaka dotačným programom je návratnosť výrazne kratšia.

 


Dĺžka návratnosti je okrem počiatočných nákladov ovplyvnená aj množstvom atmosférických zrážok a výškou platieb za vodné a stočné.


 

Výška investície

Výška investície závisí od viacerých faktorov a práve preto sa jej hodnota môže pohybovať približne od 1 do 5-tisíc eur.

 

 • použité technológie
 • objem a druh nádrže
 • realizačné práce
 • čerpadlo
 • filtrácia
 • zberače a rozvody

 

Výber správneho objemu zásobníka

Doporučený objem zásobníka pre jednu osobu na tri týždne je približne jeden meter kubický.

 


 

Plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody – VSAKOVACÍ BLOK

Všestranné využitie dažďovej vody – PODZEMNÉ ZÁSOBNÍKY

DOTÁCIE na zachytávanie dažďovej vody.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík