title

Blog

Mimoriadne teplé Stredozemné more

Teplota Stredozemného mora má vplav na počasie v zime aj v lete.

Aj napriek tomu, že zima je v plnom prúde, vysoké teploty Stredozemného mora ovplyvnia počasie nad naším kontinentom.

Teploty Stredozemného mora sú dlhodobo nadpriemerné. Najväčšie teplotné odchýlky sú vo východnej časti Stredozemného mora. Oblasti západného Stredozemného mora vykazujú menšie odchýlky oproti normálu, a to na úrovni 1 až 3 °C. Teploty sa pohybujú okolo priemeru len na severozápade Stredozemného mora.

Povrchová teplota mora v prvých dňoch roka 2024 prekročila normály pre sezónu o 4 až 6 °C oproti priemernej teplote v rokoch 2008 až 2020. Najvýraznejšie teplotné anomálie boli na začiatku januára v Egejskom mori, severnom Jadranskom a Čiernom mori, Levantskom mori a juhovýchodnom Iónskom mori.


Teplé vody mora znamenajú rýchlejšie odparovanie, čo vedie k častejším zrážkam nad kontinentom.


Nasledujúce obdobie prinesie nad Európu viac zrážok, či už dažďových alebo snehových zrážok − v závislosti od povrchovej teploty v danej oblasti.

Ide o dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje množstvo zrážok v zime na našom kontinente. Teplota Stredozemného mora tak nie je pre vývoj počasia a klímy pre nás zanedbateľnou premennou.

Rastúce hodnoty povrchových teplôt v Stredozemnom mori v posledných desaťročiach viedli k častejšiemu výskytu tzv. morských horúčav, ktoré okrem iného spôsobujú náhle zmeny v morských ekosystémoch, ako aj katastrofu v rybárskych farmách s výrazným ekonomickým dopadom.

Následkom klimatických zmien a čoraz teplejšiemu Stredozemnému moru, dochádza k častejším európskym hurikánom (stredomorským tropickým cyklónom).

Medikány sú oveľa výraznejšie a silnejšie ako bežné cyklóny. Prinášajú so sebou veľmi silný vietor a intenzívne zrážky. Priemerne sa vytvorí jeden až dva medikány za rok. Ich počet bude z roka na rok stúpať.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík