title

Blog

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Od 1. decembra 2023 môžu majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím požiadať o finančný príspevok na obnovu domu.

Mimoriadna výzva je otvorená do konca júla 2024. Žiadatelia sa tak nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu.

Vďaka dohode podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR sa zvýšila alokácia výzvy z pôvodných 15 mil. eur na vyše 27 mil. eur

Mimoriadna výzva môže podporiť 1 200 majiteľov rodinných domov. Finančný príspevok na jednu žiadosť môže dosiahnuť až 22 800 eur (95 % z celkových oprávnených nákladov projektu). Novinkou, ktorá uľahčí majiteľom obnovu ich domov, je vyplatenie zálohy do výšky 7 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila na www.obnovdom.sk zoznam obcí, ktorých sa mimoriadna výzva týka. Nie všetky domy, ktoré sú na zozname, majú automatický nárok na príspevok. Dom musí byť postavený pred rokom 2013. Nárok na finančný príspevok nemajú majitelia chát a iných stavieb.

 


Ak nie ste na zozname a mali ste dom poškodený, môžete o zaradenie do zoznamu požiadať starostu, a následne podať žiadosť. 

 

Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa môžu obrátiť nielen na regionálne kancelárie v Prešove a v Košiciach, ale aj na zaškolených pracovníkov obecných a mestských úradov. Zoznam a kontaktné údaje dostupných pracovníkov bude postupne zverejnený na webe www.obnovdom.sk.

Potrebné doklady

K žiadosti je potrebné priložiť plnomocenstvo pre žiadateľa v prípade viacerých spoluvlastníkov domu, farebnú dokumentáciu domu pred obnovou a potvrdenie o vlastníctve bankového účtu.

Energetický certifikát budovy alebo projektové energetické hodnotenie domu stačí predložiť spolu s ECB po obnove až pri koncovej žiadosťou o platbu, tj. do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Inštruktážne video s informáciou, ako vyplniť žiadosť

Všetky potrebné informácie sa žiadatelia dozvedia aj na Zelenej linke 0800 144 440 alebo v regionálnych kanceláriách Košice a Prešov.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík