title

Blog

Kvalita dažďovej vody

Rozmýšľate nad využitím dažďovej vody ale neviete či svojim zložením vyhovuje na používanie v domácnosti a záhrade?

 


Existuje viacero výskumov, ktoré dokazujú, že kvalita dažďovej vody je vyhovujúca. Zrážková voda = šetrenie pitnej vody = šetrenie ekonomických a ekologických zdrojov.


 

Čo ovplyvňuje kvalitu dažďovej vody

Strešná krytina

Kvalitu dažďovej vody môže ovplyvňovať strešná krytina, po ktorej zrážková voda putuje do odkvapovej rúry a odtiaľ následne steká do nádrže či nádoby.

V prípade, že máte na rodinnom dome strechu z betónovej alebo keramickej krytiny, nemusíte sa obávať využívania dažďovej vody vo vašej domácnosti.

Opatrný by ste mali byť ak máte strechu s eternitom alebo asfaltom.  Z takejto krytiny sa môžu do vody uvoľňovať toxické a karcinogénne látky.

Staršia plechová krytina s náterom je rovnako nevhodná a to z toho dôvodu, že sa v dažďovej vode môžu nachádzať časti náteru zo starej strechy.

Ovzdušie

Na kvalitu dažďovej vody má vplyv aj kvalita ovzdušia. Znečistené ovzdušie obsahuje rôzne škodliviny, ako oxid síry či dusíka.

 


 

Analýza nameraných hodnôt vlastností pitnej vody z rôznych oblastí Slovenska

 

Analýza nameraných hodnôt vlastností zrážkovej vody z rôznych oblastí Slovenska

 

Kde všade sa dá dažďová voda využiť

 

Zrážková voda sa môže používať na:

Pranie – dažďová voda je mäkšia ako pitná voda, pomáha predchádzať tvorbe vodného kameňa na

bubne práčky. Je potrebné vopred myslieť na pripojenie podzemnej nádrže na rozvod vody v dome.

Splachovanie WC –  treba vopred myslieť na samostatný prívod vody do splachovačov.

Umývanie dlážok, auta…

Polievanie záhrady – dažďová voda je pre rastliny a kvety vhodnejšia, ako pitná voda alebo voda zo studne.

Kúpanie v bazéne – čerpadlo s filtrom zbaví vodu prípadných nečistôt.

Vykurovanie – použitie dažďovej vody v radiátoroch môže ušetriť nemalé peniaze.

Napájanie zvierat – zvieratá dajú prednosť dažďovej vode pred chlórovou vodou.

 


 

Z meraní vlastností a chemického zloženia dažďovej vody konštatujeme:

 

  • voda vyhovuje pre viaceré druhy využitia, ktoré sa bežne aj v praxi navrhujú
  • vyššia koncentrácia minerálnych solí – vodu by sme nemali používať napr. v potrubných systémoch zásobovania teplou vodou a cirkulácie a v systémoch vykurovania
  • zrážková voda z lokality Hruštín – je možné vyrábať napr. destilovanú vodu pre priemyselné účely
  • pitná voda z jednotlivých lokalít Slovenska potvrdila požadovanú kvalitu vybraných vlastností podľa hygienických predpisov
  • pitná voda z oblasti Liešťany sa svojimi hodnotami ( obsahom chloridov, dusičnanov , síranov a rozpustných látok ) približuje kvalite zrážkovej vody

 


 

Zloženie dažďovej vody

Dažďová voda sa vyznačuje nižším obsahom soli a minerálov, nie je tvrdá a neobsahuje chlór.

 

Najkvalitnejšia zrážková voda z našich vzoriek je z oblasti severného Slovenska z obce Hruštín, okres Námestovo

Podrobné informácie z meraní dažďovej vody/pitnej vody nájdete v dokumente TU

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík