title

Blog

Krajšie mestá vďaka dažďu

Pitná voda nepochádza z tovární a nedokážeme ju vyrobiť umelo. Do našich domácností prúdi z nejakého zdroja, a to povrchového alebo podzemného. Napríklad v Bratislave je skoro 100 % pitnej vody z podzemných zdrojov, zo Žitného ostrova. Naopak východ Slovenska čerpá pitnú vodu z povrchových vôd. Mnohé mestá využívajú vodné rezervoáre a studne, ktorým však často hrozí znečistenie. V prípade znečistenia, na takéto miesta dochádzajú cisterny s čistou vodou.

Voda nás sprevádza počas celého dňa a čoraz viac ovplyvňuje aj mestskú infraštruktúru. Kvôli zmene klímy a globálnemu otepľovaniu pribúdajú krátkodobé intenzívne zrážky, ktoré so sebou prinášajú riziko záplav. Ak s vodou nebudeme zaobchádzať správne, môže nám uškodiť. V prípade, že jej vytvoríme správne podmienky, dokážeme ju využiť v náš prospech.

 


 

Voda a problémy v mestách

 

V mestách je väčšina plôch zabetónovaných či spevnených a kanalizačné systémy nestíhajú vodu odvádzať. Vo väčšine kanalizácií na Slovensku sa zrážková voda mieša aj so splaškovou. Voda zo zrážok tak na odtekanie nemá dosť miesta. Riešením by bola premyslenejšia infraštruktúra miest – výstavba parkov a väčších zelených plôch, ktoré by vlhkosť dokázali zadržať.

 

 

Možné riešenia

 

Ak by boli chodníky oproti trávniku vyvýšené a v obrubníkoch by sa nachádzali aj medzery, voda by mohla stekať na zelenú plochu, časť by odtiekla do kanalizácie a časť by pomaly vsiakla do pôdy.

Strechy mestských budov so zatrávneným (zeleným) povrchom, dokážu dažďovú vodu prirodzene odvádzať a zároveň využiť. Budovy sa vďaka zeleným strechám aj ochladzujú, čím sa ušetria peniaze za klimatizáciu.

Okrem striech sú dobrým riešením na odvod zrážok aj vodopriepustné povrchy (ekologické vodopriepustné povrchy z recyklovaného plastu), ktoré možno použiť pri výstavbe nových parkovísk, vďaka čomu sa časť vody dostane späť do pôdy.

 

Dažďovú vodu možno využiť aj na:

 

  • dažďové záhrady, kde voda poslúži na zavlažovanie rastlín
  • dažďové fontány, ktoré na svoju prevádzku nepotrebujú pitnú vodu
  • mestské jazierka, ktoré sú vybudované vďaka odvádzanej zrážkovej vode

 


 

Každá kvapka vody, ktorá v meste spadne na zem, môže ovplyvniť atmosféru v meste.

 


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík