title

Blog

Klimaticky neutrálna oceľ

 Oceľ je jedným z najbežnejších a najdôležitejších hutníckych produktov. Je nenahraditeľná v nosných konštrukciách budov, mostov, športových hál a iných stavieb. Nezaobídu sa bez nej ani automobily, železničné vozidlá či vojenská technika.

 


Nemecký oceliarsky priemysel vytvára pri získavaní ocele obrovské množstvo CO₂.  Cieľom najnovších výskumov je dekarbonizácia jej výroby.


 

Výroba ocele je energeticky veľmi náročná ale aj nákladná. Pri jej výrobe dochádza k obrovskej emisii škodlivín, najmä CO₂.

 

Hlavné negatíva

Podľa údajov nemeckého Kompetenčného centra ochrany klímy dochádza iba v Nemecku v energeticky náročných priemyselných odvetviach k ročnej emisii 55 miliónov ton CO₂.

Oceliarsky priemysel sa podieľa 28 % na celkovej produkcii emisií nemeckého priemyslu.

Hlavnou príčinou je používanie koksu, ktorý vo vysokých peciach slúži na odstraňovanie kyslíka zo železnej rudy, čím sa získava surová oceľ. Pri tomto procese vzniká obrovské množstvo CO₂.

Dekarbonizácia výroby ocele – zníženie emisií

Zníženie týchto emisií (dekarbonizácia výroby ocele) je cieľom projektu výskumnej skupiny pracovníkov Fraunhoferových vedeckovýskumných ústavov a odborníkov z oceliarní Salzgitter.

Cieľom projektu je prestavba existujúcej huty na klimaticky neutrálny proces výroby ocele. Oceľ sa pri tomto procese získava priamou redukciou železnej rudy vodíkom, ktorý úplne nahrádza koks poškodzujúci klímu.

Potrebný vodík sa získava elektrolytickou metódou s využitím elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov. Emisie CO₂ sa spomenutým procesom znížia až o 97 %, čo vedie k ochrane globálnej klímy.

V roku 2026 plánuje firma Salzgitter AG vyrábať až tretinu svojej produkcie ocele metódou priamej redukcie .

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík