title

Blog

Kde všade hrozia povodne

Miesta s najväčším rizikom povodní

Európska komisia do prehľadu zaradila 14 000 lokalít v štátoch EÚ, vrátane Slovenska.

Mapa lokalít s vysokým povodňovým rizikom

Európska komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry na zvýšenie informovanosti o povodňových rizikách sprístupnila novú mapu lokalít s vysokým povodňovým rizikom, ktorá odráža prácu vykonanú členskými štátmi podľa smernice o povodniach.

https://discomap.eea.europa.eu/floodsviewer/

Nový nástroj z dielne eurokomisie po prvý raz na jednej mape prezentuje oblasti v celej Európskej únii, ktoré podľa vnútroštátnych orgánov predstavujú potenciálne významné povodňové riziko.

Informácie o povodňových rizikách prezentované v prehliadači poskytli členské štáty EÚ. Na Slovensku agenda spadá pod rezort životného prostredia.

Prehliadač slúži na zvyšovanie povedomia a je výsledkom povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ o povodniach, ktorá stanovuje kroky v procese riadenia povodňového rizika. Zobrazuje oblasti potenciálneho významného povodňového rizika spolu s ďalšími informáciami.

 


Prehliadač poskytuje prehľadné informácie k predbežnému hodnoteniu povodňových rizík vo všetkých členských štátoch.


 

Najväčšie škody hrozia v mestách

Jedna vec je samotné povodňové riziko, druhá vec je riziko škôd. Ak sa povodne vyskytujú v obývaných oblastiach, ich ekonomický dopad býva najzásadnejší.

Skupina výskumníkov si prednedávnom položila otázku, aké je riziko povodní v rôznych mestách EÚ a aké škody im pri povodniach hrozia.

 

  • Na Britských ostrovoch a v strednej Európe sa predpokladá zvýšenie rizika povodní.
  • Riziko bude stagnovať alebo klesať v mnohých regiónoch Škandinávie a Stredozemného mora.
  • Mestské centrá a ich okolité regióny sú ohniskami povodňového rizika v Európe.

 

Záplavy sú najdrahším prírodným nebezpečenstvom v Európe. Očakáva sa, že klimatické a socioekonomické zmeny budú v budúcnosti ďalej zvyšovať výšku škôd a strát. Aby sa zabránilo tomuto vývoju, treba lepšie pochopiť potenciálne faktory rizík.

 


Zlepšením preventívnych opatrení by sa znížili riziko povodní v Európe v priemere o 15 %.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík