title

Blog

Kanalizácie a nové technológie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. využívaja na monitoring kanalizačných zberačov špeciálny dron, ktorý je jediný svojho druhu. Vďaka dronu bude kontrola vodárenskej infraštruktúry v Bratislave rýchlejšia a následná údržba efektívnejšia.

Výsledky monitoringu poslúžia pri plánovaní rekonštrukcie potrubí aj pri napájaní nových lokalít do existujúceho potrubia.

Foto: Snímka obrazovky videa (dron)

 


BVS môže lepšie plánovať potrebné opravy, čistenie a údržbu kanalizačnej siete.

 

Odkaz na video

https://www.facebook.com/watch/?v=381590694397430

 

Dron dokáže rýchlo zmonitorovať veľké úseky a pracovníci sú následne efektívnejšie nasadení tam, kde ich naozaj treba. Vďaka pravidelnému monitoringu dronom je možné včas detekovať miesto, na ktorom je potrebné vykonať údržbu, a predchádzať vážnejším, havarijným situáciám.

Monitoring špeciálnym dronom prebieha v zberačoch s priemerom od 1,8 do 4,2 m. Z videozáznamu sa zisťujú chyby a nedostatky na potrubí, nenájdené šachty pod povrchom, ako aj zanesenosť spodnej časti potrubia a šácht.

Laserový skener na drone umožňuje vyhodnotiť objem nánosu v jednotlivých potrubiach a tak zistiť, koľko materiálu (štrk, piesok, sedimenty, stavebný odpad) je potrebné vyťažiť. Z monitoringu sa naviac získava aj 3D model konkrétneho potrubia.

Výsledky z monitoringu sú dôležité pri plánovaní rekonštrukcie potrubí, napájaní nových lokalít do existujúceho potrubia alebo modelovaní hydraulického modelu splaškovej kanalizácie.

BVS je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá na monitoring kanalizačných zberačov využíva dron. 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík