title

Blog

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 4. – ZADRŽIAVANIE VODY V ÚZEMÍ

VODA V SUDOCH A NÁDOBÁCH

Voda zo striech nemusí odtekať do kanalizácie, ale je možné ju zadržať a využiť v záhrade ako úžitkovú vodu (polievanie v čase sucha, umývanie do rôznych nádob…) Sudy treba umiestniť pod odkvapy. Potrebné je riešiť bezpečnostný prepad a výpusť v spodnej časti nádob. Nádoby musia mať kryt, aby voda dlhšie vydržala.

 


Z dôvodu ochrany objektov pred záplavami je voda odvádzaná do dažďovej kanalizácie. Voda potom v pôde chýba. Namiesto úžitkovej vody sa v rozvodoch domov používa voda pitná.


 

MALÉ VODNÉ PLOCHY

Malé vodné plochy majú skôr dekoračnú funkciu. Môžu byť riešené ako plochy s pokojnou hladinou alebo ako plochy so „živou“ vodou a so „zvukovým efektom“. Vodná plocha s rastlinami si vyžaduje väčšiu starostlivosť. Hĺbka malej vodnej plochy je min. 0,7 m.

 


Čím menšia plocha, tým rýchlejšie sa prehrieva. Rýchle odparenie vody spôsobuje vyschnutie rastlín a neestetické vnímanie vodného prvku.


 

RETENČNÉ NÁDRŽE POVRCHOVÉ

Slúžia na zadržiavanie dažďovej vody v území, kde nehrozia zosuvy pôdy. Účelom je vsakovanie vody do podložia. Retenčné nádoby majú priepustné dno. Môžu mať prírodný i architektonický dizajn. V areáloch sú vhodné na zalievanie… Ich kapacita závisí od veľkosti územia a od množstva zrážok v území. Do retenčných nádrží je možné zadržiavať vodu zo striech, spevnených plôch… Minimálna hĺbka 0,5 m.

 


Zadržiavanie vody v akejkoľvek podobe a jej využitie pre závlahy či osvieženie je prínosom.


 

RETENČNÁ NÁDRŽ PODZEMNÁ

Nádrže slúžia na zadržiavanie vody v území, kde nie je možné vybudovať povrchové retenčné nádrže z dôvodu zosuvov pôdy… Sú vhodné v areáloch s riadeným odtokom vody. Ich kapacita závisí od veľkosti územia a od množstva zrážok v území. V retenčných nádržiach je možné zadržiavať vodu zo striech, parkovísk, chodníkov a zo spevnených plôch.

 


Otvorená vodná hladina plní funkciu ochladzovania ovzdušia. Vodozádržné opatrenia je vhodné doplniť vegetačnými prvkami, ktoré podporujú zatienenie pôdy a tým ju chránia pred výparom.


 

Viac informácií o zadržiavaní vody, retencii a zásobníkoch na vodu sa dočítate v článkoch:

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík