title

Blog

Hospodárenie s vodou – opatrenie 2. – zalievanie, mikrozávlahy

Dlhotrvajúce suchá spôsobujú nedostatok vody aj vo vodných zdrojoch. Vodný zdroj stráca výdatnosť, a preto je potrebné hľadať spôsoby ako doplniť podzemnú vodu napr. vsakovaním, šetrením vody a efektívnym hospodárením s vodou. Vodu je možné v pôde  udržať obmedzením výparu a zamedzením vyčerpávaniu vody zo zdrojov.

 


Bez závlah by sa znížili výnosy v poľnohospodárstve i pri samozásobovaní vlastnou produkciou v záhradách. Nedostatok vody môže mať dramatický vplyv na produkciu potravín. Vojne o vodu treba zabrániť.


 

KVAPKOVÁ ZÁVLAHA

Najjednoduchšie riešenie na odstránenie sucha je zalievanie pôdy. Účinné je však len vtedy, ak sa voda zo zálievky dostane dostatočne hlboko, čím podporí kapilárnu vzlínavosť podzemnej vody. Vhodné pre stromy, kry, okrasné záhony, sady, vinohrady, rastliny v nádobách, pri nepravidelných tvaroch.

MIKROZÁVLAHA

Je vhodná pre nízko objemové zavlažovanie tryskami, odkvapkávačmi, rozprašovačmi.
Zdrojom vody môže byť v tomto prípade studňa alebo nádrž. Voda sa privedie ku konkrétnej rastline ku koreňom, do kvetináča, vyvýšeného záhonu perforovanou hadicou, ktorá je uložená na teréne.

PREPAD ZAVLAŽUJÚCEJ VODY

Tento typ zalievania využíva gravitačnú silu, vďaka ktorej voda postupne prepadá z vyšších polôh do najnižšie položených miest. Zalievanie je vhodné na svažitom území, kde sú vytvorené terasy. Voda zo zdroja pozvoľna priteká na miesto spotreby. Terasa sa naplní vodou, voda začne pretekať a prepadať na nižšiu terasu.

BODOVÁ ZÁVLAHA – ZAKOPANÉ HLINENÉ NÁDOBY

Nádoby tu zohrávajú funkciu zásobníka a sú naplnené vodou. Voda sa z nádoby postupne uvoľňuje do prostredia. Nádoba nemôže byť glazovaná. Nádoby sa dopĺňajú vodou manuálne alebo sa voda privádza hadicami.

BODOVÁ ZÁVLAHA – PET FĽAŠE

Na mikrozávlahu môžeme využiť aj odpad, akým sú PET fľaše. Na fľaše sa nasadia samozalvažovacie hroty s odkvapkávačom, ktoré sa hrotom zasunú ku koreňom do zeme. Takýmto spôsobom sa dajú udržať rastliny pod „závlahou“ aj v čase dlhšej dovolenky.

 


Závlahy podporujú rast zelene, objem zelenej hmoty, fotosyntézu, biodiverzitu. Zeleň chráni pôdu pred nadmerným výparom vody z pôdy, a tiež ju obohacuje o humus, kyprí pôdu, podporuje pôdny edafón, pohlcuje slnečné žiarenie a tiež ochladzuje prostredie.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík