title

Blog

Funkcia zelene a jej význam

Zeleň v sebe skrýva estetické hodnoty a predstavuje nenahraditeľnú súčasť mestského prostredia.

Životné prostredie si bez zelene už nevieme ani predstaviť. Pestrofarebné stromy a kry s rôzne sfarbenými listami a kvetmi osviežujú životné prostredie. Stromy, kríky, kvety a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Pôda má vďaka zeleni lepšie zloženie, fyzikálnu štruktúru a nezamŕza tak rýchlo ako na voľnom priestranstve.

Zlepšenie prostredia vďaka zelene

Stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá, zlepšujú životné prostredie a vytvárajú prostredie, ktoré človeka upokojuje a zlepšuje mu náladu. Zelená farba navodzuje príjemné pocity – stromy upokojujú a  dopĺňajú energiou.

Stromy produkujú kyslík a pohlcujú oxid uhličitý, vďaka čomu zlepšujú ovzdušie. Pôsobia aj ako filter, ktorý viaže poletujúci prach a škodliviny nachádzajúce sa v ovzduší. V mestách listnaté a ihličnaté stromy zachytia cca 27% prachu. Vďaka výsadbe stromov dochádza k vytvoreniu zdravého prostredia prospešného pre život a zdravie ľudí a zvierat.

 


Jeden listnatý strom vyprodukuje približne tisíc litrov kyslíka za jeden deň, čo by vystačilo približne pre 10 ľudí.


 

 


Spoločenstvo drevín v parkoch, verejných záhradách a lesoch vytvárajú miesta pre stretávanie sa ľudí v príjemnom prostredí.


 

V zime stromy rastúce v tesnej blízkosti budov znižujú tepelné straty o 20 až 50 %. V lete stromy naopak svoje okolie ochladzujú. Dokonca efektívnejšie než akékoľvek klimatizačné zariadenie.

Stromová zeleň výrazne spomaľuje rýchlosť vetra a zároveň aj pohlcuje hluk. Výsadba stromov a kríkov tak pôsobí ako protihluková stena, ktorá dokáže znížiť hluk o 1 až 6 dB.

Stromy svojimi koreňmi viažu vodu v pôde, fungujú ako špongia, vodu pri daždi naviažu a potom pomaly opäť vpúšťajú. Obohacujú pôdu aj o humusové a biogénne látky. Sú domovom pre množstvo vtákov, rastlín, živočíchov, húb a hmyzu. Listy, kvety ale aj kôra mnohých drevín sú liečivé a môžu nám pomôcť pri mnohých ochoreniach. Stromy sú tiež zdrojom chutných plodov.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík