title

Blog

Faktory ovplyvňujúce počasie

Počasie je zložitý systém, ktorý ovplyvňuje celý rad faktorov, prírodných aj spôsobených človekom. Nevyhnutné na predpovedanie počasia, reagovanie na poveternostné udalosti a zmenu klímy, je práve pochopenie týchto faktorov.

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce počasie patria:

 

Slnečné žiarenie

Slnko je hlavným zdrojom energie, ktorá ovplyvňuje počasie na Zemi. Množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, sa môže líšiť v závislosti od dennej doby, ročného obdobia a lokality.

Vietor

Zohráva významnú úlohu pri formovaní počasia. Silný vietor môže spôsobiť búrky, zatiaľ čo slabý môže viesť k pokojnému počasiu.

Vzhľad krajiny

Ovplyvniť počasie môže aj tvar krajiny. Hory môžu spôsobiť stúpanie a ochladzovanie vzduchu, ktoré vedie k zrážkam. Údolia zas môžu zadržiavať chladný vzduch, čo vedie k hmle alebo mrazu.

Atmosférický tlak

Atmosféra vyvíja tlak na zemský povrch a zmeny tohto tlaku môžu ovplyvniť priebeh počasia. Oblasť vysokého tlaku sa spája s pekným počasím, naopak oblasť nízkeho tlaku je spájaná s búrlivým počasím.

Vlhkosť vzduchu

Vysoká vlhkosť môže spôsobiť pocit tepla, zatiaľ čo nízka vlhkosť môže spôsobiť pocit chladu.

Oceánske prúdy

Oceánske prúdy ovplyvňujú počasie tým, že prenášajú teplo z jednej časti sveta do druhej. 

Ľudské činnosti

Odlesňovanie, urbanizácia a industrializácia, môžu rovnako ovplyvňovať počasie, a to tak, že menia množstvo skleníkových plynov v atmosfére a povrch zeme. To vedie k extrémnejším prejavom počasia a zmene klímy.

Zemepisná šírka

Tá označuje vzdialenosť miesta od rovníka a môže mať významný vplyv na počasie. V blízkosti rovníka je počasie teplé a vlhké po celý rok. Naopak v blízkosti pólov je chladnejšie a extrémnejšie.

Nadmorská výška

Ide o výšku nad hladinou mora, ktorá môže ovplyvniť teplotu aj vlhkosť danej lokality. S vyššou nadmorskou výškou je vzduch redší, čo spôsobuje pokles teploty. 

Vodné útvary

Vodné plochy ( oceány, moria a jazerá) môžu zmierňovať teplotu okolitej pevniny. Pobrežné oblasti majú miernejšie teploty ako vnútrozemské oblasti.

Vegetácia

Lesy môžu pomáhať regulovať teplotu a vlhkosť, zatiaľ čo v púštnych oblastiach môže byť cez deň extrémne teplo a v noci nízke teploty.

Vzorce počasia

Počasie na určitom mieste môžu ovplyvňovať aj modely počasia, ako napríklad El Niño alebo La Niña, ktoré ovplyvňujú oceánske prúdy a atmosférickú cirkuláciu. To vedie k zmenám teploty a zrážkam.

Znečistenie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje počasie zmenou zloženia atmosféry. Vysoká úroveň znečistenia ovzdušia vedie k tvorbe smogu, čo ovplyvňuje viditeľnosť a kvalitu ovzdušia.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík