title

Blog

Dažďové záhrady a vsakovanie

V prípade ak nemáte vhodné podmienky na vsakovanie, môžete odvádzanie dažďových vôd riešiť aj prostredníctvom dažďových záhrad.

Dažďové záhrady sú vhodným riešením pri zlých vsakovacích podmienkach podložia, kedy sa nedajú použiť vsakovacie bloky.

 


Ideálna je vtedy kombinácia vsakovacích blokov a terénnej zníženiny – dažďovej záhrady.


 

Vytvorte si na svojom pozemku podmienky pre vznik ekosystému, ktorý bude zároveň aj estetickým prvkom Vašej záhrady.

 

 

Dažďová záhrada

Ide o prirodzené alebo umelo vytvorené terénne priehlbiny (bioretenčné plochy), ktorých účelom je zachytávanie dažďovej vody z pevných plôch. Nadbytočná voda z okolitého terénu ako sú strechy, chodníky, parkoviská a pod. steká do týchto priehlbín. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu (vysúšaniu) krajiny.

Umožňuje spomalenie odtoku vody z prostredia, čím dochádza k väčšej možnosti jej vsiaknutia do pôdy a následného výparu. Dažďová záhrada sa tak stáva nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia.

 

Prvé bioklimatické záhrady boli použité v štáte Maryland v 90. rokoch

Dažďovú záhradu si môžeme predstaviť ako spoločenstvo rastlín, ktoré odoláva extrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia. Vysádzajú sa také rastliny, ktoré zadržiavajú a filtrujú znečisťujúce látky, ktoré by inak prenikli do podzemných vôd alebo boli odvedené kanalizáciou.

 


Dažďová záhrada nevytvára podmienky pre stojatú vodu. Voda sa v nej zdrží iba niekoľko hodín.


 

 

Funkcia dažďových záhrad

 • Znižuje objem odtoku
 • Filtruje znečisťujúce látky pomocou pôdnych častíc
 • Zvyšuje zásoby podzemných vôd
 • Ochráni prostredie pred vysúšaním
 • Zlepšuje mikroklímu
 • Nevytvára podmienky pre stojatú vodu
 • Zvyšuje estetickú hodnotu prostredia
 • Vytvára vhodného prostredia pre vtáky, motýle a užitočný hmyz

 

Vlastnosti dažďovej vody

 • lepšie chemické zloženie
 • nevytvára vodný kameň
 • neobsahuje chlór
 • je prirodzenej teploty
 • veľmi dobre rozpúšťa živiny
 • je výborná na polievanie záhrady (kvety, zelenina, trávnik)

 

Umiestnenie dažďových záhrad

Plochy na realizáciu dažďových záhrad je možné situovať na rôznych miestach. Vhodným miestom sú malé plochy, nachádzajúce sa v blízkosti rodinných domov zavlažované dažďovou vodou stekajúcou zo strechy, alebo plochy vytvorené ďalej od domu ako súčasť trávnika. Veľké plochy sa využívajú pri rozsiahlych systémoch a sú umiestnené pri veľkých budovách a parkoviskách.

 

Rozmery a veľkosť

Odporúča sa pomer zbernej plochy ku ploche dažďovej záhrady 5:1 v prípade dobre priepustnej pôdy.
Ak máme zbernú plochu 100 m², plocha dažďovej záhrady by mala byť 20 m². V prípade menej priepustnej pôdy ide o pomer 3:1.

 


Ozdravte mikroklímu vo vašom okolí


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík