title

Blog

Čistá voda nie je privilégium ale právo

Voda je jeden z najdôležitejších zdrojov života na Zemi. Je taká vzácna, že sa vo vojnových konfliktoch využíva ako zbraň. Ako? Útokom na vodné zdroje, čo spôsobí, že ľudia k nej nemajú prístup.

Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny.

 


Povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

 

Počas Svetového dňa vody sa organizujú rôzne akcie pre širokú verejnosť, ako napríklad čistenie odpadových vôd či priehrad, zdarma sa ponúkajú aj rôzne služby zamerané na kvalitu pitnej vody, ako napríklad bezplatné skontrolovanie dusičnanov a dusitanov vo vode zo studne.

Ako sme na tom s vodou na planéte

V dnešnej dobe nemá prístup k pitnej vode 771 miliónov ľudí. To znamená, že každý desiaty človek nemá prístup k pitnej vode.

V New Yorku sa na Svetový deň vody konala trojdňová Konferencia OSN o vode 2023, ktorej zámerom bolo zvýšiť intenzitu činnosti všetkých zainteresovaných strán a odvetví. Akčný program pre vodu má zahŕňať záväzky štátov s cieľom pomôcť mobilizovať opatrenia na naplnenie globálnych zámerov a úloh smerujúcim k ochrane vody a jej zdrojov.

Kto sa môže zapojiť

Ku aktivitám Svetového dňa vody sa môže zapojiť každý jednotlivec, a to nielen 22. marca.

Ako šetriť vodu

Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach:

  • skrátime čas sprchovania sa
  • nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou
  • do pohára si napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme…

 


Mať jednoducho k dispozícii pitnú vodu nie je samozrejmosť ani v 21. storočí.

 

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že minulý rok zomrelo na následky zlej kvality vody a hygieny až 1,4 milióna ľudí. 1 zo 4 ľudí, teda až 2 miliardy ľudí po celom svete, trpí nedostatkom pitnej vody.

Požiadavky na spotrebu vody sa neustále zvyšujú za účelom uspokojovania stúpajúcich potrieb rastúcej svetovej populácie.

 


Predpokladá sa, že do roku 2050 bude trpieť smädom až 7 miliárd ľudí.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík