title

Blog

Ceny vodného a stočného v roku 2023

Koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku

Na Slovensku pôsobí 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzajú a čistia odpadovú vodu verejnou kanalizáciou pre 90 % obyvateľov.

ÚRSO (úrad pre reguláciu sieťových odvetví) začiatkom roka informoval, že do konca vlaňajška vydal súhrnne 12 cenových rozhodnutí na tento rok pre vodárenské spoločnosti.

Úrad ohlásil mierny nárast cien za vodné a stočné v tomto roku. Ročné náklady priemernej domácnosti by sa mali zvýšiť v priemere o 30 eur. Mesačne by si mala priemerná domácnosť priplatiť 2,44 eura.

Vodárenským spoločnostiam, ktoré ešte nemajú odobrené cenové rozhodnutia zo strany regulátora, zostávajú v platnosti ceny z predošlého roka.

Nové regulačné obdobie

Od 1. januára tohto roka platí nové regulačné obdobie, s ktorým prichádzajú aj zmeny v oblasti regulačnej politiky. Nová vyhláška predstavuje hlavné mantinely novej cenovej regulácie do roku 2027. To znamená, že regulátor musí vodárenským spoločnostiam schváliť aj nové cenové rozhodnutia.

 

BVS

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,4430 eura s DPH za meter kubický.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3501 eura s DPH za meter kubický.

 

Trnavská vodárenská spoločnosť

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,0091 eura s DPH za meter kubický.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,2902 eura s DPH za meter kubický.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,5240 eura s DPH za meter kubický.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,7740 eura s DPH za meter kubický.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,6021 eura s DPH za meter kubický.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,5772 eura s DPH za meter kubický.

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Pre priemernú trojčlennú rodinu bude predstavovať ročné zvýšenie výdavkov sumu 2,62 eura s DPH

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,9577 eura s DPH za meter kubický.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,6351 eura s DPH za meter kubický.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík