title

ŠTUDENSKÁ SÚŤAŽ – STUBA

DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

ŠTUDENSKÁ SÚŤAŽ - STUBA

ŠTUDENSKÁ SÚŤAŽ – STUBA  2021

dňa 2.6.2021  sa uskutočnila študentskeá súťaž  STUBA ktorá bola zameraná na aplikovanie nový technológí

vrátane využívania a vsakovania daždovej vody.  Naša firma podporila túto sútaž poskytnutím podkladov ,

odborných konzultácií ako aj účasťou v odbornej porote.

VPLYV PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ
NA TVORBU ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Úlohou študentov bolo aplikovať nové technológie. Znamená to aplikovať moderné: murovacie materiály, omietky, farby, strešné prvky, tepelné izolácie, okná, zasklené plochy, zimné záhrady, tieniacu techniku, solárne kolektory, fotovoltické moduly, prvky vykurovacej techniky, zdravotnotechnické prvky, prvky klimatizačnej techniky, osvetľovacie telesá a elektroinštalačné materiály, využitie biomasy, dažďovej vody a vetra atď. 

0

Košík