title

Blog

Aqua Planterra

Aqua Planterra sa nachádza v Severnej nádrži na Fly Ranch a je ľahko prístupná z cesty vedúcej pozdĺž východu od vody. Stĺpy je vidieť zo všetkých strán a lákajú návštevníkov, aby sa k nim dostali cez sériu drevených chodníkov.


Z nádrže sa vynárajú hlinené stĺpy, zahalené radom rastlín.

Vonkajšie steny sú tvorené využitím tradičnej hrnčiarskej techniky známej ako vinutie. Ide o ručnú metódu stavania, ktorá si nevyžaduje žiadne špecializované zariadenia. Zvitky sa rolujú ručne a ukladajú sa na seba, aby vytvorili uvoľnený tvar. 

Polievanie vegetácie zahŕňa naberanie vody z nádrže a jej následné vylievanie do spodnej nádrže. Nádoby majú otvor v hornej časti. Vďaka prirodzenej pórovitosti môže vlhkosť prenikať cez povrch k rastlinám. Táto difúzia je ideálnym spôsobom zalievania rastlín, pretože poskytuje neustále a pomalé zavlažovanie.

Spodné nádoby využívajú rovnakú metódu osmózy na vytvorenie pitnej vody. 

 


Spodná nádoba každého stĺpa je filter a nádrž na pitnú vodu rezervná voda, ktorá sa filtruje cez vrstvu dusičnanu strieborného (steny hlinenej nádoby) pomocou osmózy. 

 

 

Využitie

1. Zdroj pitnej vody: spodná nádoba každého stĺpika je filter a nádrž na pitnú vodu zásobná voda, ktorá sa čistí ílovou osmózou. Horné nádrže sa využívajú na zber dažďovej vody.
2. Maloobjemová výroba/recyklácia potravín: v nádobách je možné dopestovať rastliny vhodné na konzum.
3. Komunitné vzdelávanie: Miestna komunita je zapojená do výroby a inštalácie, ktorá im umožní dozvedieť sa viac o udržateľnej filtrácii vody.
4. Tvorba a výskum biotopov: možnosť poskytnutia prístrešia a potravy rôznym organizmom.

Vplyv na životné prostredie

Hlavným environmentálnym cieľom spoločnosti Aqua Planterra je pomôcť znížiť potrebu získavania zdrojov pitnej vody mimo lokality, využívaním vody získanej na mieste.

Jeden stĺp je schopný vyprodukovať pitnú vodu pre dennú spotrebu 19 osôb.

Ďalším prínosom projektu je schopnosť zariadenia pestovať (vyrábať) potraviny. Vyprodukovanie 10 šálok klíčkov každých 3-5 dní z jednej nádoby by pomohlo nakŕmiť skupinu desiatich ľudí. 684 šálok klíčkov na nádobu za rok by mohlo mať aj
ekonomický prínos vďaka predaju vegetácie pestovanej na mieste návštevníkom alebo na okolitých trhoch.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík