title

Blog

Ako a kedy získať dotáciu a dĺžka trvania obnovy RD

Ako môžem získať dotáciu

 

O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký záujem. Z vyše 1 mil. domov na Slovensku bude môcť získať dotáciu iba 30 000. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

 

Kedy sa spustí program obnovy rodinných domov

 

Prvý výzva by mala byť zverejnená na jeseň r. 2022.

 

Ako dlho môže trvať obnova domu

 

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

 

 

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?

 

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané pred 1. februárom 2020.

Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry.

Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

 

Aká môže byť maximálna cena prác oprávnených výdavkov?

 

Všetky detaily vrátane vlastností použitých materiálov aj toho do akej maximálne sumy spadajú položky oprávnených nákladov nájdete v predbežných podmienkach 1. výzvy.

 


 

Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

 

 

 


 

Prečítajte si aj:

 

Plán obnovy rodinných domov 2022

Aké doklady budú potrebné k žiadosti na vybavenie dotácie

Na čo je možné využiť dotáciu

 

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík