title

Blog

4 ročné obdobia môžu byť čoskoro minulosťou

Klimatická kríza ovplyvňuje našu budúcnosť viac, ako by sme si mohli myslieť. Klimatické zmeny to nie je len topenie ľadovcov, ktoré sú od nás vzdialené tisícky kilometrov, ale aj citeľné zmeny počasia na našom území. Zmeny počasia sa môžu prejaviť v našom každodennom živote už v priebehu najbližších rokov. Niektoré dokonca pociťujeme už dnes.

Ak ľudstvo nezmení nič na aktuálnom prístupe ku klíme, priemerné teploty o 10 rokov s vysokou pravdepodobnosťou prekročia úroveň. V roku 2100 môže byť priemerná teplota na Zemi vyššia o 1,4 až 4,5 °C, pričom už dnes je priemerná teplota vyššia o 0,8 °C, než to bolo pred 160 rokmi.

 

 

Za zmenu klímy je zodpovedná najmä zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v ovzduší, ale aj neefektívne vyrábanie a využívanie energie a veľké množstvo produkovaného odpadu.

Klimatická kríza ovplyvňuje počasie na Slovensku už dnes. V súčasnosti sa prejavuje nárastom priemernej ročnej teploty za posledných 100 rokov o 1,1 °C, poklesom zrážok o 5,6 % a poklesom relatívnej vlhkosti vzduchu. Za posledných 10 – 12 rokov sa zvýšil aj počet poveternostných katastrof.

Okrem vysokých teplôt (tropických dní) a extrémneho sucha narastá aj nadmerné množstvo zrážok či výskyt silných búrok, tzv. supercel. 

 

Dopady klimatickej krízy na Slovensku

 

Podľa prehľadu analýz, správ a štúdií, ktoré zozbieral Greenpeace by sa pri priemernom zvýšení teploty na Zemi o 3 °C zvýšila priemerná ročná teplota na našom území o 5 až 6 °C. S najväčšou pravdepodobnosťou by už na našom území neboli 4 ročné obdobia, ale mali by sme už len dlhé horúce leto a miernu daždivú zimu. To by malo zásadný vplyv na našu prírodu, produkciu potravín, zdroje pitnej vody ale aj na zdravie obyvateľov.

 

Aké negatívne dopady môžeme podľa Greenpeace očakávať?

 

  • v rokoch 2075 až 2100 budú celkové úhrny zrážok nižšie o 10 % a využiteľné vodné zdroje klesnú o 30 – 50 %
  • pokles hladiny podzemnej vody a úbytok výdatnosti prameňov
  • extrémne suchá, ktorá ovplyvnia nielen pôdohospodárstvo
  • zdraženie potravín
  • v dôsledku extrémnych horúčav sa zvýši úmrtnosť

 

Prečítajte si aj súvisiace články:

 

Svet žije na ekologický dlh

Fasádny systém na chladenie mestských tepelných ostrovov

Vytváranie pitnej vody zo vzduchu

Čistá voda nie je privilégium ale právo

 

 

 

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík